CreaTech

Dernek olarak önceliklerimiz:

Yaratıcı sektörlerin ülke ekonomisine sağladığı katkılara yönelik araştırmalar yaparak, sektöre yönelik destekleyici politikalar oluşturulması için lobi faaliyetleri ve savunuculuk yapmak, 

Şehirlerde yaratıcı sektör politikaları oluşturarak yeni işletmelerin büyümesini desteklemek, böylelikle yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlamak, sanata, kültürel mirasa ve yaratıcı sektörlere erişimin artmasına katkı sağlamak,

Sektörde istihdam olanakları konusunda farkındalık yaratmak, daha erişilebilir yollar geliştirmek, 

Yaratıcı işletmelerin finansmana erişmelerine ve fikirlerini yatırıma dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla ilgili ekosistemde yer almak, işbirlikleri geliştirmektir.