CreaTech

Creativity-Nest Porjesinin Başlangıç Toplantısı, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Estonya, Portekiz, Romanya ve Türkiye ortaklarının katılımıyla Portokiz'in Porto şehrinde gerçekleştirildi.

Projenin başlıca hedefleri:

-Gençlerin, yaratıcılik ve girişimcilik becerilerinin geliştirerek güçlendirilmesi,

-Gençlerle ve gençlik için çalışan gençlik çalışanlarının  yaratıcı ve girişimci eğitim konularında yeni bilgiler, methodlar, uygulamalar yoluyla güçlendirilmeleri,

-Güçlendirme fırsatları yaratarak  sosyal içermenin tanıtılması.

Creativity-Nest Projesi Başlangıç Toplantısı