CreaTech

Yaratıcı Avrupa Programı kültürel ve yaratıcı sektörler için Avrupa Ağlarına destek sağlar.

Source: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks_en

Avrupa Ağları