CreaTech

2,4 milyar Euro ile program devam edecektir. 

Learn more - https://europa.eu/!XH76YK

#EuropeForCulture


2021-2027 Yaratıcı Avrupa Anlaşması